Grup tinta

Conditii de eligibilitate:

Grupul tinta vizat de proiect este reprezentat de 506 de persoane fizice cu domiciliul in regiunea de dezvoltare NORD EST care se încadreaza într-una din categoriile de grup tinta eligibile ale apelului:

 1. angajati cu contract individual de munca (cu norma întreaga sau timp partial) care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executive, director executive, director adjunct, manager de department, manager de proiect, manager de linie, etc.)
 2. angajati cu contract individual de munca (cu norma întreaga sau cu timp partial), din departamentele de resurse umane, antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri.

În vederea înscrierii în grupul tinta, persoanele interesate trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. fac parte din categoriile de grup tinta definite anterior;
 2. sunt angajate în cadrul unei întreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potential competitive conform SNC si în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice si în corelare cu cel putin unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior;
 3. îsi desfasoara activitatea în regiunea Nord Est.

In functie de localizarea grupului tinta recrutat se va opta pentru selectarea unei anumite localitati resedinta de judet in care se vor desfasura activitatile propuse, cu obtinerea unui indicator cost-eficienta cat mai avantajos.

Structura grupului tinta:

 1. 110 persoane vor fi din categoria angajati cu contract individual de munca (cu norma întreaga sau timp partial) care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executive, director adjunct, manager de department, manager de proiect, manager de linie, etc.);
 2. 44 de persoane din categoria persoane angajati cu contract individual de munca (cu norma întreaga sau cu timp partial), din departamentele de resurse umane;
 3. 352 de persoane din categoria antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri. În acelasi timp, cel putin 253 (50%) dintre persoanele din grupul tinta vor fi femei.

Nivelul de studii – obligatoriu pentru incadrarea in proiect si participarea la cursuri:

 • curs „Competente antreprenoriale” – cel putin invatamant liceal (12 clase) cu diploma de Bacalaureat;
 • curs „Manager de inovare” – absolvent cu diploma de licenta al unei institutii de invatamant superior;
 • curs „Mini MBA” – absolvent cu diploma de licenta al unei institutii de invatamant superior;
 • curs „Manager Resurse Umane” – absolvent cu diploma de licenta al unei institutii de invatamant superior

Criterii suplimentare privind structura GT

Toti membrii GT vor fi implicati in derularea de programe de formare profesionala de tip perfectionare/specializare acreditate ANC;

 • Minim 50% dintre persoanele din grupul tinta vor fi femei;
 • 1 membru GT poate participa la un singur program de formare in cadrul proiectului.

Pentru inscreiere va rugam sa ne contactati la adresa perfectionare@onitrade.ro si sa descarcati formularele de mai jos: